27 februari 2015

DE RONSENAAR HIER EN NU

LANGS DE KASSA
BIJ DE SOCIALE
WONINGMAATSCHAPPIJ…
Na de voor alle Ronsenaars zwaar verhoogde Algemene Heffing (van 150 naar 190 euro) ware het op zijn minst betamelijk dat de Ronsese bestuurders nu ook eens enige transparantie brengen over wat ze zelf zoal gecumuleerd uit de zakken van de Ronsenaars schudden via hun zitjes bij diverse (inter)communales en boven-lokale nutsmaatschappijen.


Naast de stevige maandelijkse bezoldiging voor hun schepenambt waarvan schepen van Openbare Werken Rudi Boudringhien ons meldde dat die voor hem maandelijks 2.409 euro bedraagt, strijken onze bestuurders immers nog diverse bijkomende ‘zitpenningen’ op door hun diverse cumulaties (als ‘deskundigen’ allicht) bij Farys, Gaselwest, Solva, Overo, Diftar enz.

Tuupe vuir
mien booze...
Wraakroepend is hierbij vooral de extra bezoldiging bij de Ronsese Sociale Woonmaatschappij 'De Nieuwe Haard' waar ze zichzelf door de Ronsenaars nog een tweede keer er bovenop laten betalen.

Een schepen die er als gewone bestuurder ‘zetelt’ ontvangt er per vergadering een ‘zitpenning’ van 175 euro. Jaarlijks afgerond 2000 euro. Een schepen die echter in De Nieuwe Haard zetelt als lid van het Directiecomité krijgt daarvoor het dubbele: jaarlijks afgerond 4000 euro. De voorzitter krijgt daarvan nog een keer het dubbele. Het gaat hier vanzelfsprekend om brutobedragen… zoals dat even vanzelfsprekende voor elke andere Ronsese verdiener het geval is.

Dat een politicus naast zijn al goed betaald bestuursambt er nog tal van schnabbels bijneemt in intercommunales van nutsmaatschappijen is een tegenwoordig sowieso al steeds meer omstreden slechte politieke habitude.

Dat Ronsese bestuurders (je vindt hun cumuls door op www.cumuleo hun naam in te tikken, ik bespaar je hier hun naam vanuit plaatsvervangende schaamte) het ook nog eens vanzelfsprekend vinden om naast hun door de Ronsenaars alreeds vet bezoldigd bestuursambt, langs de kassa te passeren uitgerekend bij een Ronsese sociale woonmaatschappij maakt elk verhaal over zorgzaam en spaarzaam bestuur tuupe vuir Ronse totaal ongeloofwaardig.