25 februari 2015

DE MEESTER VAN RONSEMeester Abderrahim Lahlali is deze dagen niet meer weg te branden uit de media. Je hoort hem kordate quotes weggeven in televisie-journaals. Je leest zijn - steeds sterk onderbouwde - standpunten omtrent discriminatie in ‘De Standaard’. Je maakt kennis met zijn diepere visie op de rol van de verdediging in onze rechtsstaat via paginalange interviews met 'Knack'.

In zijn ander publieke leven is deze vastberaden jongen, die het alleen moest hebben van heel hard werken, een bewonderenswaardig studieparcours en een razendsnel (re)agerende intelligentie, de fractiewoordvoerder van de CD&V in de Ronsese Gemeenteraad.

Ofschoon de media hem, vanuit zijn geboortestad maar al te graag als ‘de Gentse pleiter’ bestempelen, maakt die snelle roem als topadvocaat van Abderrahim Lahlali wel degelijk een incontournable in het bestuur van…. Ronse de komende jaren en al helemaal vanaf 2018.

Dat hij een Ronsies schepenambt ambieert, weten we al van bij de vorige verkiezingen. Slechte (non)-communicatie binnen zijn eigen partij zorgde er toen voor dat hij er ten onrechte van uitging hij dat de zetel die in een schriftelijk voorakkoord aan Groen was beloofd zelf krachtig claimen kon, vanwege meer stemmen dan Wouter Stockman. Een interne blunder die de CD&V zich geen tweede keer zal kunnen veroorloven. Abderrahim Lahlali zal nu ongetwijfeld een topplaats met navenante garanties van een bestuursambt vragen en die ongetwijfeld krijgen ook.

In interviews toont hij zich inmiddels alvast een loyale compaan van Luc Dupont. In dat Knack-interview looft hij volmondig diens voorbeeldige volgehouden inspanningen om overal en ten allen tijde een luisterend oor te houden bij alle gemeenschappen die ‘tuupe ien Ronse’ onze stad vandaag bevolken. Wat het allemaal geeft, zal zich de komende twee jaar uitwijzen. De allochtone gemeenschap heeft er in Ronse in elk geval spitse pleitbezorger bij. (Vervolgt ongetwijfeld).