05 januari 2015

EEN SCHEPEN KOST DRIE LEEFLONERSRUDI BOUDRINGHIEN:
ALS SCHEPEN VAN RONSE
KRIJG IK MAANDELIJKS
2.409 EURO


Alvast voor de liberale Ronsese schepen van Openbare werken Rudi Boudringhien zijn transparantie van bestuur en respect voor freedom of speech geen ijdele begrippen. Schepen Boudringhien gaat bij deze de petite histoire van Ronse in als de eerste schepen die er rond voor uitkomt wat hij maandelijks zelf van de Ronsese belastingbetaler krijgt. Voor de volledigheid: schepen Boudringhien nam verlof zonder wedde bij zijn privéjob om zijn ambt als Ronsese schepen op te nemen.

Schrijft me Rudi Boudringhien, in een correcte reactie op mijn opiniestuk (zie hieronder) over de drastische stijging van de algemene gemeentelijke heffing die vanaf 2015 elke Ronsenaar 190 euro jaarlijks uit de zakken schudt:

‘Ik verdien 2409 euro per maand als schepen van Openbare Werken. Daarnaast ben ik ook beheerder GASELWEST. Daar krijg ik in totaal 880 euro voor op jaarbasis’.

Een voorbeeld van openheid dat, behalve alle lof, navolging verdient bij de ietwat minder transparante collega’s van Boudringhien binnen het college. Niet in het minst over hetgeen ze zelf daarnaast (als alreeds billijk bezoldigden) ook nog eens van onder meer de eigen Ronsese - sociale (!) woonmaatschappij 'De Nieuwe Haard' - als vet toemaatje krijgen. Bovenop hun schepensalaris.Het hindert hen blijkbaar niet om ook de minstbedeelden van Ronse meer te laten afdokken voor de algemene gemeentelijke heffing . In Ronse wordt bovendien de - globale - financiële steun voor leefloners met 15 percent teruggeschroefd. Die daling van het globale kostenplaatje voor leefloners komt er door ( een overigens terecht) grondig onderzoek van elk individueel dossier. Dit om elke vorm van misbruik tegen te gaan. Dat klinkt alvast correct en flink. Maar onder het stoere verhaal van zorgzaam bestuur schuilt tegelijk een veel minder spaarzame realiteit als het om de eigen cumulaties plus schepenverloning gaat.

Een alleenstaande leefloner trekt volgens de jongst beschikbare cijfers 817,36 euro per maand. Eén schepen kost ons als Ronsenaars maandelijks in zijn eentje dus op zijn minst drie leefloners. Minimaal: zonder de diverse bijkomende schnabbelmandaten alhier en aldaar welteverstaan. Boudringhien heeft er maar één, Gaselwest. Er zijn er in het college die daar lang niet genoeg aan hebben. En zichzelf verheffen tot het equivalent van een hele stoet leefloners...

Wanneer de Ronsenaar voortaan zijn 190 euro gemeentelijke heffing afdokt, bovenop zijn dure Diftar-afrekening voor huisvuil, zijn bijdrage voor het stinkduur recyclagepark en zijn gemeentelijke opcentiemen, zal hij dit alles toedekken met de mantel der liefde voor deze stad. Leve de koning (der Bommels)! Handen af van onze (kerst) kribbe!Als dit bestuur echt nog enigszins de schijn van geloofwaardigheid omtrent de zogenaamde 'sociale bekommernis' en de initiële engagementen terzake - in het Sociaal Centrum nog wel - overeind wil houden, kan het misschien beginnen met het 'terugschroeven' van de eigen royale vergoeding gelinkt aan het schepenambt en OCMW-voorzitterschap. Laat ons zeggen met ... pakweg 15 percent. Zoals de leefloners van deze stad nu een na een worden 'uitgezuiverd'.En dan is het minste wat van hen wordt verwacht om de stadskas een boost te geven dat ze al die overbodige en hemeltergende cumulatievergoedingen en nutteloze zitjes bij de genoemde intercommunales en communales doorstorten aan de stadkas. Dàt zou pas een keer een bewijs zijn van hun zo belangeloos groot engagement voor de stad.Oh ja, bij wijze van klantvriendelijkheid gaan de nu al bijzonder irritante constante controles gevolgd door parkeerpestboetes voor de Ronsese winkelklanten ook nog een keer omhoog. Dagboete: van 15 naar 20 euro. 'Ronse Uw Winkelstad' De stad met groene- pardon-lange vingers.