31 januari 2015

GOED BESTUUR OF DOOFPOT?

‘POLITIEKE BESLISSING VAN DUPONT
OMTRENT ZIEKENHUISFUSIE
DIENDE HET ALGEMEEN BELANG NIET’

FRONTALE BOTSING TUSSEN
BURGEMEESTER DUPONT
EN VAKBONDSFRONT
STADSPERSONEEL

‘De Ronsese meerderheid legt de democratie aan banden.’ ‘Het stadsbestuur neemt een loopje met de werkelijkheid’. Onder die twee niet mis te verstane titels formuleert het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACV, ACOD en VSOA een ongemeen harde en frontale aanval op de aangekondigde besparingen van burgemeester Dupont met zijn nieuwe N-VA bestuurspartner.

‘Die maatregelen zijn goedgekeurd zonder dat het onderhandelingscomité bijeenkwam’. Bovendien wordt de Ronsenaar misleid. Volgens het bestuur schuift de federale regering de factuur door naar de lokale besturen. Voor Ronse zou die dan nog zwaarder aankomen door de mislukte fusie van het voormalig Burgerlijk Ziekenhuis met het OLV-Ziekenhuis van Oudenaarde en UZ-Gent in de fusieconstructie 'Aurora'. Onzin, reageren de vakbonden furieus.

Want drie jaar na de fusie in 1999 stapte Ronse er alweer uit. Volgens de vakbonden was dat toen echter een puur ‘politieke beslissing die toen niet in het algemeen belang was van de Ronsenaars en van het Ronsese betrokken stadspersoneel'.

‘Vandaag worden die ambtenaren nog eens dubbel getroffen omdat ze al jaren meer belastingen betalen om de put van deze 'defusie' mee te vullen en nu ook nog eens bijkomend moeten inleveren als werknemers’.

‘Nu als excuus de federale regering gebruiken en de schuld toeschuiven, is goedkoop. Zo houdt men verder het deksel op de doofpot.’ Aldus de vakbonden in hun gemeenschappelijk verzet.

Van de (doof?)pot en de ketel…

In een gepikeerde reactie in Het Nieuwsblad fulmineert Luc Dupont vanochtend dan weer op zijn beurt op het gemeenschappelijk verzet van de drie vakbonden. De brief van de vakbonden aan de pers (getekend door de in Ronse niet onbekende Nationaal VSOA-Voorzitter Serge Meeuws) doet Dupont op zijn beurt af als ‘pure desinformatie’.

Burgemeester Dupont: ‘Ten eerste hebben we altijd gezegd dat het sociaal overleg moet plaatsvinden. Dat is ook zo gepland. Ten tweede moesten wij uit de fusie stappen omdat UZ Gent zich terugtrok en wij anders de activiteiten en tewerkstelling aan Oudenaarde zouden verliezen. Ten derde was de schuldenput die het ziekenhuis achterliet bijna gedempt. Het is wel degelijk de nieuwe wet op het overheidspersoneel die er ons weer induwt.’

Was kiezen voor de Kliniek toen kiezen voor het algemeen belang van de Ronsenaars? Burgemeester Dupont vindt van wel. De vakbonden vinden van niet. Met in het licht van de nu aangekondigde maatregelen een frontale botsing tot gevolg. De 'collaterale schade' ervan kan morgen alvast opgetekend worden door Nationaal CD&V –voorzitter Wouter Beke… 'de Passage' in Ronse.