26 januari 2015

BRIEFGEHEIMENBeste Kindeke Jezus van Ronse

In de nacht van 4 op 5 januari verdween je uit je kribbe op de Grote Markt. Ten hemel opstijgen bij je Vader en dan even later weer op aarde landen in de vorm van vurige tong: je deed het pakweg 2000 jaar geleden ook al .

De collaterale gevolgen van die grote David Copperfield verschijn- en verdwijntruc zijn tot op heden niet te overzien. Ettelijke godsdienstoorlogen, kruistochten, synoden en concilies later vraag je me via Facebook of ik je vriendje worden wil .

Maar Jezuske van Ronse toch! Je vriendje ben ik al van toen je nog wat verderop in Nazareth woonde. Van in mijn prilste jaren. Toen Zuster Zenobie me in de bewaarschool aan de Hoogstraat vertelde dat JIJ het was die mijn papa tot JOU had geroepen. Om er zorg voor mij te dragen zogezegd. Dan niet, zoals papa's horen te doen, met het voorlezen van Grimm aan mijn bedje. Maar onbereikbaar ver weg, in jouw sterrenhemel vol zwarte gaten.

Jezus, nu ik je om andere redenen deze brief schrijf kan ik het tussendoor niet laten om je - onder vriendjes van altijd - een oorvijg te verkopen. Op beide wangen zoals je het zelf voorschrijft aan je fidele volgelingen. Om je een keer en voor altijd duidelijk te maken dat ik veel liever gehad had dat je je toen vooral niet moeide. Dat ik mijn papa liever bij mij achter de schommel had in onze binnentuin aan de Steenbrugge. Dan dat hij daar maar dood zat te wezen aan de zijde van jouw Almachtige Vader in wiens naam er al die eeuwen gemoord, gebrandstapeld en gemarteld is. Bon dat is dan gezegd.

Jezus van Ronse, ik lees hier in de verslaggeving over je onrustwekkende verdwijning dat behalve creativiteit ‘respect en openheid’ je sleutelwoorden zijn. De mijne ook. ‘Dat je het moeilijk hebt met de polarisering van onze samenleving’. Dat wil nu lukken, ik ook. ‘Met mijn aanwezigheid op Facebook wil ik een positieve boodschap brengen’ verklaar je. In een van je wonderbaarlijke verschijningen, deze keer voor Het Laatste Nieuws. Dat wil nu weer lukken: ik ook, heb niks dan positieve bedoelingen. Vrienden kunnen we dus blijven, vermits we het over de essentie eens zijn.

Ik stond er onlangs zelf bij op de woensdagmarkt toen we, bij een toevallige babbel met de gezworen goddeloze Pol Kerckhove, werden aangeklampt door jouw volgeling van Christus Ignace Michaux. Pol verzekerde Ignace spontaan dat hij niks te maken had met je onrustwekkende verdwijning. Ondanks zijn politiek verzet tegen je kribbe op de Kerstmarkt, vanwege de schending van het neutraliteitsprincipe. Ignace die inmiddels klacht had ingediend tegen je onbekende kidnapper(s?) zei – duidelijk maar half overtuigd voor een overtuigde - dat hij de ongelovige geloofde. Ik stond erbij. Ik keek ernaar. Ik ging om mijn kieken en vroeg of ze niet met me mee gingen. Gezellig samen, onder kiekens. Want soort zoekt soort.

Jezus van Ronse, goede vriend van altijd, ik schrijf je eigenlijk om je wat te vragen. Jij bent toch de grote kindervriend? Altijd geweest of niet? Op het hemelsbrede web circuleert tegenwoordig een petitie van Ronsenaars die een menselijke aanpak willen van de kinderopvang in onze stad. ‘Eentje waarin kinderen welkom zijn. Dus geen boetes, pampertaksen, waarborgen of schorsingen’.Wel Jezus van Ronse, als gewezen Ridder van de Kruistocht en Soldaat van Christus onder het oppercommando van priester Wardje Poppe en diens lokale sergeant subregent Den Boeddha in het College van de Heilige Antonius van Padua vraag ik je om deze petitie te tekenen. Je kan dat op www.petities24.com/kom_op_voor_kinderopvang_te_ronse . Maar ach, ik vergeet dat je samen met de Vader en de Heilige Geest alles ziet, hoort en weet. Ik verzoek je om Drievuldige verschoning hiervoor.Die petitie tekenen dus. Want Wim Vandevelde, behalve President van de Fiertel Dragers Maatschappij ook voorzitter van het - ten dode opgeschreven - OCMW belooft dan wel beterschap voor die containers genaamd stadskribbe door een nieuw Vlaams Decreet dat er zit aan te komen. Ik wil hem (in deze) ook best wel pogen te geloven. Maar wat lees ik dan weer vanochtend in De Standaard? Dat Liesbeth Homans, die zichzelf op haar communiezielke voor de rest schaamteloos Vlaams Minister voor Armoedebestrijding laat noemen, de arme kindjes in aparte opvangcentra dumpen wil. Je leest het goed, Jezus. Mevrouw de poretmadam wil de armoede bestrijden door kindjes van armen af te zonderen.Zo kunnen die paria-kindjes apart doorgroeien. In aparte schoolkes, voor arme luizen. Alwaar ze kunnen zitten blijven. Tot ze verplicht klusjeskloppers mogen worden. In verplichte onderbetaalde parallelle flut-jobkes voor de grote vermogensbeheerders. Blaadjes prikken. Zwerfvuil oprapen.Waarna ze tenslotte van miserie op hun beurt op café gaan zitten zuipen. Terwijl hun eigen kindjes in aparte armoede-kinderopvang worden gedropt. Zo dat de rijke kindjes ongehinderd hun rijkemans-papje krijgen en de arme kinderen gestigmatiseerd kunnen worden. Zoals jij Jezuske, aan je handen je voeten en je hartje in je verschijningen. En tenslotte maatschappelijk gestraft, omdat hun pa van beroep op café zit. Alle papa's kunnen nu eenmaal niet in de hemel zitten. Ware slecht voor de economische groei en bloei.

Ben je mee, Jezus grote kindervriend? Bea Cantillon, de Directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck aan de Universiteit van Antwerpen of all places alvast wel. Haar euro is meteen gevallen. ‘Hier zijn geen woorden voor', fulmineert ze zeer terecht. ‘Minister Homans gaat haar boekje te buiten. De uitspraak dat kinderen in armoede anders toch maar op café zitten is ronduit denigrerend.’

Jezuske van Ronse op jou wordt gerekend. Kom rap terug onder ons. In the meantime , tell my dad that I'm coming soon.

P.S. Het ondeugend beeldeke hierboven aan je kruiskegod plukte ik uit je Facebookpagina. Als je het mij vraagt, wordt van de ene messias tegenwoordig wel iets meer tolerantie verwacht dan van de andere profeet. Ik heb de grote voorvechters van de tolerantie, het respect voor eenieders geloof en overtuiging, de zelfverklaarde scherprechters van het politiek correcte denken nog niet horen protesteren . Dat heb je dan met die rabiate geuzen die het vertikken in jou te geloven. Hou je haaks, Jezuske van Ronse! Sub specie aeternitatis! Ad Majorem Dei Gloriam!

Aan Jezus van Ronse. Missing.