14 oktober 2014

ZONNELAND

ALLES WENT
ZELFS EEN
RONSENAAR
IN HET PARLEMENT
’t Is hier precies een kleuterklas’. Zo resumeert geboren Ronsenaar Hendrik Vuye als kersvers fractieleider voor de NV-A zijn eerste historische tussenkomst in het federaal halfrond van het Koninkrijk België. Het parlement, is nu eenmaal geen auditorium voor studenten grondwettelijk recht. Vuye heeft er zijn eerste middag als fractieleider in de hoge vergadering op zitten. Gevraagd door de lady in red van Canvas of hij er klaar voor was om Laurette Onckelinckx van antwoord te dienen, kieperde hij de vraag gewoon op de kop:

‘Ze kan zien dat ze er zelf klaar voor is…’Hendrik Vuye is er de man niet naar om een blad voor de mond te nemen. De professor die zich keer op keer tot populairste van de hele Faculté Notre Dame de La Paix liet verkiezen, is dezelfde die er ook niet voor schroomt om (met of zonder parlementair onschendbaar harnas ) Ronse's grootste textielbaas allertijden, wijlen Albert Samain, volmondig te beschuldigen van grootschalige economische collaboratie.

Wie weet welke argumentatie hij straks in het kamerdebat dat er zit aan te komen nog achter de hand houdt om zijn partijgenoot en vice-premier Jan Jambon helemaal uit de wind te zetten, nu die uitgerekend van collaboratie een heet hangijzer maakte door in de Libre te verklaren dat de collaborateurs ‘ook wel hun redenen hadden’.

Siegfried Bracke mist van zijn kant compleet zijn entree als Kamervoorzitter. Bij gebrek aan degelijke kennis van het reglement diende hij zelfs - bepaald pijnlijk - te worden ter hulp gesneld door …Patrick Dewael. ‘Plaatsvervangende schaamte’, zuchtte daarover commentator prof. Carl Devos. Als boswachter is Broeder Bracke het schijntje van de nieuwsstroper die als journalist ooit voor groot-inquisiteur van de Wetstraat speelde. De Kamer is nu eenmaal geen besloten loge-atelier.