26 september 2014

ALLE WEGEN LEIDEN NAAST RONSEMeer dan dertig jaar lang heeft Ronse geschreeuwd om ontsluiting. Al die jaren is er getalmd en werd er geschoven met tracé’s. Als het debat over de Missing Link N60 één zaak verduidelijkt, dan is het wel dat er voor de ontsluiting van Ronse géén echt bevredigende oplossing meer bestaat. Tenzij een door de tijd al lang achterhaalde en bovendien - voorlopig - onvolledige.

De doorsteek die er nu zit aan te komen zet ons als Ronsenaars in een regelrechte Catch 22:

°Zonder doorsteek draineren Klein Frankrijk en Pont West verkeersellende in de binnenstad en stikt Ronse voort in het zwaar vervoer.

° Mét doorsteek rest van het mooiste uitzicht van Ronse alleen een postkaart van de Geschied-en Oudheidkundige Kring met nostalgische foto’s van Tieste en zijn ezelkes.

De N60 doorsteek van Ronse die nu in versneld tempo door de Vlaamse Regering op gang wordt getrokken als één van de zes prioritaire Vlaamse missing links, doet mij denken aan een trein uit de jaren stillekes. Een ouwe Micheline alleen nog goed voor de Märklin-catalogus en waaraan heel Ronse al die jaren mee duwde om ze als wonderoplossing in gang te krijgen, maar die nu als een letterlijk buiten-sporige TGV boven het hoofd van diezelfde danig opgeschrikte Ronsenaars komt razen. Zo ingrijpend had allicht niemand het ingeschat.

Het Ronsese bestuur gaat nu unaniem en solidair door voor de zogenaamde ‘okselontsluiting’. Eerst van Zandstraat naar Pont West. Dan van Klein Frankrijk naar de nieuwe Link N60. Konden in het debat zowel voor- als tegenstanders van dit scenario hun punt maken, dan blijft de ideale toverroute met of zonder tunnelvisie in de hoed steken.

Ronse snakt eensgezind naar ontsluiting. Daarover géén discussie. Al was het maar om de Kruissens en Broeke zo mooi te maken als de Glorieuxlaan nu al oogt. Maar om de ontsluiting en verkeersverlichting echt 'rond' te krijgen ontbreekt het Ronse behalve de grote Missing Link N60 nog aan die andere kleinere 'ringverbinding' van en naar de industriezone Klein Frankrijk. Dus zit de stad hoe dan ook nog voor jàren vast in het verstikkend status quo.

Een geslaagd en verhelderend debat. Met een stevig onderbouwde universitaire opwarmer om de haalbaarheid van grote Missing Links als deze te kaderen als voorbijgestreefde oplossing. En met als hoofdschotel de argumenten-match tussen Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman en burgemeester Luc Dupont . Beiden willen oprecht een leefbaar Ronse. Alleen lopen hun wegen erheen ver uiteen. Laat dit vooral duidelijk zijn: de Missing Link N60 Ronse komt er. De zuider ring ook. Maar pas erna.

Voorlopig leiden alle wegen naast Ronse. Onze kleinkinderen zullen ooit in een andere tijd, hun tijd, totaal andere Ronsese invalswegen kennen dan wij. Een heel ander uitzicht aan Schavaert en Fiertelmeers ook.