17 juni 2014

TUUPE MEERWAARDE
VOOR HET RONSE
WAARVAN WE HOUDEN
Deze blog en Gazetronse.be hebben in constructief onderling overleg besloten voortaan, elk vanuit hun eigenheid en volkomen onafhankelijk van elkaar, de krachten te bundelen om het ideaal van de Onafhankelijke Alliantie Tuupe Vuir Ronse (meerwaarde voor Ronse) te dienen.

Ook de soms vermaledijde ‘luis in de pels’ ‘De Ronseniere’ gaat mee in deze ongeziene Ronsese mediatieke krachtenbundeling op het net.

De mooie toenadering en de vastberaden samenwerking met Gazetronse komt er na een gedeeld bewogen parcours langs de roemrijke - soms roemruchte - Ronsese media met mijlpalen van Ronsese verslaggeving, honderden colums en verslaggeving in inmiddels verdwenen voor elke Ronsenaar legendarische printmedia als De Ronsenaar, AZ, Plus en Passe-Partout.
Ver van de opportunisten, de cumulards van de macht en de stokers in de marge steunen we alvast samen het snelgroeiend verzet van het Ronsese burgerinitiatief tegen de megalomane doorsteek dwars door Ronse van de N60 die ons, in de plaats van een door eenieder – ook door ons – lang verwachte rondring en ‘groene vingers vanuit het dal naar de heuvelen’, (ons nog met veel poeha beloofd in het Strategisch Plan) in werkelijkheid een streep van staal en beton brengt dwars door het groen van ‘De stad met Uitzicht’ ten dienste van het containervervoer van Antwerpen naar Noord-Frankrijk. Zonder zuidelijke ring en dus zonder enige verlichting van het zware vrachtvervoer langsheen musea, bib, scholensites, kinderkribbe, serviceflats en ziekenhuis. Met andere woorden: de complete uitholling van het bestuursakkoord dat ons (in Krachtlijn 1!) zwart op wit een beleid belooft ‘dat inzet op natuur en milieu’

We zullen samen doorgaan voor Ronse. Of om het met de duivel(s) - in opmars - te zeggen:

Tuupe Vuir Ronse