31 maart 2014

SAGANESQUE

DE KEUKENLIFTKan het hem wat schelen dat ze op het bruiloftsbanket van de dochter van Napoléon Annicq met de gibus zijn rondgegaan. Neen dus.

‘Voor uw milde giften ten bate van de kapel van Lorette .’

Verbouwingen? Is de kapel al niet groot genoeg ? Alleen voor nu en dan een verschijningske aan een dementerende kwezel uit Dhoppe die aan de Fine zit?

Vooral, zo vraagt hij zich af in zijn bibliotheek, waar naast zijn ziekbed de rij ruggen van de Heilige Thomas van Aquino als evenvele godsbewijzen zijn geloofssprong of wat er vandaag nog van overschiet dienen te stutten: moet zo’n belachelijk kleine gift nu ook al de voorpagina ontsieren van zijn door hemzelf gefinancierd lijfblad Le Ralliement? Alles bijeen 219 francs Belges. Magnanime!

Beseffen de Annicqsen dan niet wat hij in zijn eentje toesteekt aan de fabricage van onnozele ex voto’s voor de Grot van Oostakker? Wat hij wegschenkt voor de Hongaarse weeskindjes? Voor de Studiekring Sint-Thomas? Voor het Zwemfeest van de Swimming Club in ’t Park Lagache (dit jaar met verzekerde deelname van de door hem vet betaalde Louis Van Parijs, ‘Recordman du Monde’). Al zijn giften voor de Royale Fanfare? Voor de Vakschool van Sint-Ambroos? Voor de Katholieke Associatie in het algemeen? Komen die op de eerste bladzijde? Neen dus.

Hij hoort het belletje beneden. Hoe de keukenlift moeizaam naar boven komt kraken. Het diner. Alweer een stuk soepkieken uit het versleten Moleskine-schriftje van Marie. Zoals vaker de jongste weken zal hij het onaangeroerd terug naar beneden bellen.

Cailles La Pérouse.
Façon Foucquets.


Voor minder komt zijn uitgeteerde karkas niet meer recht. Marie wilde hij al langer buiten smijten. Was het niet dat Hortense. .. Ze is goed voor hun kinderen zogezegd. Nu maakt het allemaal niet meer uit. Hij gaat de weg van alle vlees.

Wat had het voor zin dat hij zo zijn schietspoel afdraaide? Dat hij de Lainière in Leupegem uit de grond stampte? Weverijen neerpootte in de binnenstad? Katoen en wol negocieerde tot over de woeligste wateren van de planeet? De vakschool Sint-Ambroos stichtte? Schepen van Openbare Werken werd? Hortense kweekt zijn kinderen als watjes.

Wat moet hij met een nageslacht dat alleen maar klaargestoomd wordt voor de processie van de Sacré Coeur. Voor het Ganzekensbal van de Fancy Fair. Voor het Bal Masqué van Mardi Gras? Werken met de handen, dat moeten ze. Zweten. Zoals hij zich helemaal in zijn eentje opgewerkt heeft. In het smeer van zijn eerste getouwen.

Labor improbus omnia vincit.

Hij heeft het Delghust hier aan zijn ziekbed vanochtend nog verteld. Dàt wil hij straks horen als dode vanuit het paradijs in de lijkrede die Delghust voor hem in de Collegiale van Sint-Hermes uitspreken zal als burgemeester.

Eerlijk werk is
sterker dan
al de rest.
En al de rest
is stierenmest.


(Fragment uit fictieschrijfwerk in wording. ‘Saganesque’ is een werktitel) .