17 maart 2014

ER GEBEURT NIKS VOOR 2023!

WAAROM WILLY NAESSENS
BETER GEEN HOTEL BOUWT...


MASTERPLAN STATION RONSE
LIGT AL RUIM EEN JAAR STIL!
Uit exclusieve eigen inside-informatie die me via een gunstige wind bereikt, blijkt dat het grootse Masterplan voor de (naar aanleiding van de jongste gemeenteraadsverkiezingen nog met veel poeha aangekondigde) vernieuwing van de Ronsese stationsomgeving …al meer dan 1 jaar stil ligt.

De vroegste uitvoering van het NMBS-Masterplan voor de hele stationsite is pas voorzien voor 2018. Er wordt tevens een studie gemaakt voor de renovatie van het stationsgebouw zelf, een van de oudste van het land. Maar de uitvoering daarvan is dan weer ten vroegste gepland voor 2023.
Uit de plannen van de NMBS blijkt ook dat, wat Ronse betreft, zogezegd al ‘een nieuwe parking én nieuwe toiletten’ zouden zijn gerealiseerd.... Dat klinkt in opgesmukte rapporten en peptalk-plannen (klik hieronder) stukken mooier dan het is. Voor Ronse toch...Andermaal genegeerd. Andermaal achteruit geduwd. Andermaal vermalen en vergeten in de mooie plannen tussen Noord en Zuid.

De realiteit:
Loketten dra dicht.
Toiletten al gesloten.
Ronse Spuukstoesie.
De werkelijkheid is namelijk een ietsepietsje anders. De parking kreeg een flinterdun laagje asfalt. Straks weer goed voor vijvertjes. De toiletten zijn gesloten. Eind maart zouden ook de loketten dicht gaan. Dan zullen ook de toiletten niet meer open gaan. Tenzij er - in concessie - een zaak komt. Wat zeer twijfelachtig is. En dan zwijg ik nog over de ronduit schandalige passerelle-toestand. De berm aan de Molendam verwordt inmiddels langzaam tot sluikstort.

Meer en meer wordt bij dit alles duidelijk waarom Willy Naessens onlangs afzag van zijn hotelproject aan het station…Wie zou het hem nog ten kwade durven duiden? (Eigen foto's)

ET J'ENTENDS SIFFLER LE TRAIN...: