02 maart 2014

KOGEL IS DOOR KERK EN MOSKEE

CD&V RONSE MET
IGNACE MICHAUX EN
ABDERRAHIM LAHLALI
NAAR VERKIEZINGEN


JAN FOULON VOLUIT
VOOR RONSESE SJERP
De kogel is door de kerk en de moskee. Volgens een informatie die me bereikt uit welingelichte bron prijken zowel schepen van Ronse en privésecretaris van vice-premier Pieter De Crem Ignace Michaux als CD&V-Ronse fractieleider Abderrahim Lahlali op 25 mei als kandidaat op de lijsten voor het Federale en Vlaams Parlement. Ignace Michaux zou op de 10 de plaats staan van de Kamerlijst terwijl Abderrahim de 11 plaats krijgt voor het Vlaams Parlement.

Wie u daar als kiezer nièt op vinden zal, is Jan Foulon. De consequentie van deze partijkeuze is dat Eerste Schepen Jan Foulon zich als de altijd al gedoodverfde opvolger van Luc Dupont voortaan, net als de huidige burgemeester helemaal zal kunnen concentreren op de heropstanding van Ronse in de nieuwe (con)federale staat van morgen. De renovatie van de Oude Vrijheid en de ontsluiting staan daarbij hoog op zijn agenda.