24 februari 2014

TWEE PANDA'S IN RONSESE VRIJHEIDOoit werden er op het Marktje kiekens en konijnen verkocht voor pelgrims die zich in hun bloten in de crypte wilden laten belezen tegen de waanzin op voorspraak van de Heilige Hermes.(Ze kwamen vooral uit West-Vlaanderen en Oudenaarde, 't is echt).

‘Ronse is ontstaan rond de Molenbeek en de Oude Vrijheid'. Aldus Peter Vermeulen van het Studiebureau Stramien uit Antwerpen. De Muilebeike? Hebben we kunnen ruiken op zwoele zomerdagen. Vermeulens bevindingen werden afgelopen weekend met de nodige poeha op de Ronsenaars los gelaten en worden ons vandaag ook nog eens den kond gedaan in Het Nieuwsblad. ‘Het was zoals het Vaticaan in Rome een stad in de stad waar de clerus het volledig voor het zeggen had. Dat geheel eigen karakter moet de Vrijheid terugkrijgen’. Aldus Vermeulen.

Van triggers en andere attracties

Zijn vergelijking tussen Rome en Ronse, tussen Vaticaan en Kapittel klopt… als een offerblokje. In Ronse werd buffetarius Jacobus Baert eeuwen geleden al gekapitteld omdat hij op het Marktje pelgrims en pelgrimessen bepotelde bij het aanpassen van zijn reliekhouders. En over de vierhonderd pasters die door het Vaticaan vorig jaar zijn buiten gesmeten kan er maar beter niet teveel geroddeld worden. Zijne heiligheid (in West-Vlaanderen klinkt dat anders) heeft er gisteren bij zijn kardinaalsbenoemingen ( Leonard viel helaas buiten Gods immanente rechtvaardigheid) nog eens op aangedrongen dat al dat geroddel onder kardinalen en onder gelovigen bij het verlaten van de diensten nu maar eens moest stoppen. Op het klein Marktje van Ronse was het eeuwenlang nochtans uitgerekend dat wat voor de Ronsese goegemeente na de hoogmis en begrafenissen echt werkte als trigger, als een Ronsese klets-Facebookgroep avant-la-lettre en face to face. Die gezelligheid zal de Oude Vrijheid dus voor altijd moeten missen. Dan maar op zoek naar andere attracties.

Het Venetië van de Vlaamse ArdennenVermits Ronse het behalve zijn collectie perusjen van de gemeenteraad zonder Pandaberen moet doen (die zijn alwéér voor de Hainaut) en de Ronsenaars het voor de rest de komende legislaturen met haar twee panda’s van het bestuur (Jan Foulon en Wim Vandevelde) zullen moeten stellen, werd er door die drie studiebureaus gezocht naar andere duurzame oplossingen.

Hun opdracht was (behalve het pakken van onze schaarse belastingspoen) niet min. Hoe vertellen we de Ronsenaars op welke manier ze hun commerciële as tussen Wijnstraat en Rooseveltplein kunnen herstellen? Hoe ze de horeca tussen Kleine en Grote Markt een nieuw bestaan kunnen inblazen? Hoe ze het cultureel erfgoed met Crypte, Hoge Mote, Bib en Ververij kunnen valoriseren? Hoe ze fietsers en wandelaars kunnen aantrekken en redden van de regelrechte verkeerschaotiek die er nu in de Oude Vrijheid heerst?Met dure woorden en mooie peetsies op zoek dan maar naar een nieuwe identiteit en herkenbare entiteit waarin musea aan elkaar worden geklit, de hele Vrijheid rust en ruimte uitstraalt op het ritme van wandelaars en fietsers. Met de auto op loopafstand van nieuwe parkeerruimte. Met de Molenbeek als drager van de hele ruimtelijke structuur. Met accentuering van het reliëf. Met herkenbare afbakening ( die drie draaiende fonteinen hebben we al). Een autoluw hart van Ronse. Met nieuwe doorsteken onderaan naar Kruissens en Grote Markt. Met de Hoge Mote als belevingscentrum.

Het oogt mooi en het klinkt schuune wried schuune allemaal. En het gaat wat kosten, maar het mag. En het zal een tijd duren ook . Maar onze ‘Vrijheid’, van denken en schrijven vooral, is het allemaal zeker waard. Zolang die Muilebeike dan maar niet uit haar oevers treedt bij de eerstvolgende storm en Ronse (andermaal omtrent water)in het nieuws komt. Deze keer als het nieuwe Venetië van de Vlaamse Ardennen.