22 februari 2014

RONSE IN VLAAMS PARLEMENT

DE RONSESE OCMW-VOORZITTER
WIM VANDEVELDE
IS EFFECTIEF KANDIDAAT
VOOR HET VLAAMS PARLEMENT
De Ronsese OCMW-Voorzitter Wim Vandevelde staat op de tiende plaats als effectief kandidaat op de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement.Met deze kandidatuur versterkt Vandevelde zijn positie in het zich snel en grondig hertekenend politieke Ronsese landschap. Wim Vandevelde zette zich jarenlang in voor de ontsluiting van Ronse met een zinvol tracé van de N-60 en staat als Fierteldrager (en voorzitter van de Dragersmaatschappij) bekend als een voorvechter van Ronse’s mooiste erfgoed.